Training
... English Contact

 

Een van de beste manieren om de oplossingen te begrijpen, is te kijken naar een model van stress dat is uitgewerkt door Albert Ellis. Hij noemt dit model het ABC-model:

De A van activerende factor: datgene wat bij jou stress activeert, de potentieel stress veroorzakende situatie of gebeurtenis.

De B van beleving of bril: je ervaringen, gedachten, interpretatie of overtuiging met betrekking tot de situatie.

De C van consequenties: de emotionele gevolgen of de stress die voortvloeit uit je ervaringen, gedachten, interpretatie of overtuiging met betrekking tot de situatie.

Met andere woorden:

Een mogelijk stress veroorzakende situatie A -> Je beleving hiervan B -> Stress C

  1. Je kunt als bedrijf de “Activerende factor” wijzigen door er voor te zorgen dat de werksituatie minder stresserend is. Kijk hier voor trainingen.

Even een greep uit de momenteel meest voorkomende oorzaken van stress op het werk:

  • Gebrek aan steun van de direct leiddinggevende
  • Gebrek aan sociale steun van collega's
  • Onzekerheid over de toekomst <lees meer...>
  1. Je kunt je medewerkers ondersteunen en begeleiden om hun “Beleving” te wijzigen, in onze trainingen leren ze de situatie anders te ervaren.

Onze trainingen bieden de cursist de mogelijkheid om diepgaande, blokkerende, onbewuste overtuigingen te identificeren en aan te passen. De cursisten transformeren deze overtuigingen en patronen onder begeleiding van de trainers met NLP-technieken. Na de opleiding is de deelnemer veel beter in staat om met de eisen van de werkomgeving om te gaan.

Alle trainingen zijn maatwerk die in-company gegeven worden. Er bestaan concepten voor:

Veerkrachtig blijven bij emotionele belasting
Effectief functioneren onder werkdruk
Met plezier telefonisch initiatief nemen
Gezond functioneren ondanks lastige of agressieve klanten
Herstellen van een burn-out

  1. De laatste optie is om je medewerker de mogelijkheid te bieden iets aan de “Consequenties” te doen.

Als bedrijf kan je gestresseerde mederwerkers helpen ontspannen door faciliteiten aan te bieden. Denk maar aan eigen sportzalen of korting op abonnementen bij een nabijgelegen sportclub. Of leuke ontspannende activiteiten zoals stoelmassages, lunch Tai-chi, lunch yoga e.d.