Coaching
... English Contact

 

Inleiding
In een individueel coachingstraject werkt u aan uw persoonlijke vraag. Uw coach ondersteunt u in dit proces door kritisch door te vragen en door indien u dat wenst, advies te geven.
Een individueel coachingstraject omvat, na de persoonlijke of telefonische kennismaking, meestal drie dagdelen: analyse, conclusies en evaluatie.

Analyse
Dit gebeurt door middel van kritisch doorvragen en feedback, eventueel aangevuld met de resultaten van een specifieke test. In dit diepte-interview ontdekt u de mogelijkheden en belemmeringen in uw denken, voelen en doen. Vervolgens onderzoekt u samen met de coach de relatie tussen dit algemene beeld van uzelf en uw persoonlijke vraag / doelstelling voor het coachingstraject.
Na afloop van de bijeenkomst zet u uw conclusies op papier. De coach helpt u met het formuleren van de mogelijke onderwerpen.

Conclusies
In het tweede dagdeel worden uw conclusies besproken. De coach helpt u bij de verdere bewustwording of bij het praktisch vertalen van de door u gewenste ontwikkeling. In deze bijeenkomst kunnen eventueel ook vaardigheden worden besproken en geoefend die deel uitmaken van de diverse trainingen. Specifieke interventie technieken worden eveneens gebruikt om oude patronen te vervangen door meer adequate programmeringen.

Evaluatie
In het derde dagdeel worden uw ervaringen met uw persoonlijke ontwikkeling besproken en uitgediept.

Voorbeelden persoonlijke vragen

  • Ik heb een training gevolgd maar slaag er niet in om de nieuwe inzichten in de praktijk om te zetten.
  • Ik doe alles nog veel te veel zelf. Ik wil beter leren delegeren.
  • Mijn dokter zegt dat ik een te gestresst leven leid. Ik wil daar aan werken.
  • Ik heb soms het gevoel dat iedereen het op mij heeft gemunt. Ik wil weten wat ik fout doe.
  • Uit een capaciteitenanalyse blijkt dat ik niet direct, hard genoeg ben. Kunt u mij daarbij helpen?